Koks gimtadienis be staigmenų, svečių, linksmų žaidimų ir šokių, pokštų ir saldžių dovanų? Nieko netrūko ugdytiniams spalio 24 d. švenčiant ,,Ąžuoliuko" gimtadienį su šaunia vaikų švenčių organizavimo komanda ,,Linksmas lagaminas"!

Spalio 24 d. prasidėjo įstaigos jubiliejinių renginių savaitė. Lopšelio-darželio bendruomenės pastangomis įstaigos langai pasipuošė gilių kekėmis, vaikučių sunešti rudens derliaus obuoliukai subyrėjo į įspūdingą užrašą ,,50" ir džiugina ne tik darželiečių, bet ir praeivių akį. Gėlių kompozicijomis papuošti varteliai laukia ne tik ryte skubančių darbuotojų, tėvelių su vaikučiais, bet kviečia užsukti ir svečius bei buvusius darbuotojus. Atidavęs gilių derlių netikėtai ,,pražydo" darželio simbolis – galiūnas ąžuolas ir jo anūkėlis ąžuoliukas. Visų grupių ugdytiniai savo šiltus ir nuotaikingus linkėjimus sudėjo į kolektyvinius sveikinimus. Įspūdinga sveikininų ir rudeninių kompozicijų galerija papuošia darželio erdves ir kuria šventinę nuotaiką, kuri tęsis visą savaitę!

Linksmai pradėjome naujus mokslo metus! Šventinę  nuotaiką padėjo sukurti puikus vasariškas oras, Klaipėdos mažojo jaunimo teatro ,,Atvirkštukai" programa,  pasipuošę ir pailsėję ,,Ąžuoliuko" ugdytiniai, naują rūbą apsivilkęs darželio pastatas. Naujai išasfaltuotas kiemas taip ir kvietė mažuosius pabėgioti, pašokti, pralėkti su vėjeliu paspirtukais. Pasidžiaugti kartu su įstaigos bendruomene renovuotu ,,Ąžuoliuku" ir pasveikinti su rugsėjo 1-ąja atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA KONKURSĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 

  1. Darbo krūvis – 0,5 etato;
  2. Darbo sutartis – neterminuota;
  3. Darbo pobūdis:

• Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.

• Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.

• Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes.

• Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.

• Laikytis įstaigos darbo taisyklių, elgesio ir etikos normų, laiku pildyti dokumentaciją.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

• Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

•  Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

• Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

• Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas, projektus.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

•  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

                • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

• Gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
  2. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos (2016-08-17), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas““, Žemaitės g. 23, Gargždai.

Informacija teikiama: tel. 8 65 02 47 37, el. p. azuoliukas.vad@gmail.com

 

Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Elena Ačienė

 

 

2016-06-16 Palangos lopšelis-darželis ,,Ažuoliukas“ Birutės parko paplūdimyje atidarė vaikų kūrybinių darbų parodą ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“, kurioje buvo eksponuojami vaikų darbai iš Palangos, Kretingos, Gargždų, Tauragės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ parodai pristatė ,,Aitvariukų“ grupės ugdytinių Liepos Grigonytės ir Dominyko Šiaulio (auklėtoja Edita Jančauskienė) bei ,,Spinduliukų“ grupės mažųjų dailininkių Agnetės Jocytės ir Gabijos Adilbekovos (auklėtoja Kristina Juknaitė-Bartninkė) piešinius. Parodos atidaryme dalyvavo ir  Lietuvos žaliųjų judėjimo koordinatorius Renaldas Rimavičius.  Per vaikų kūrybinius darbus pedagogai siekia ugdyti aplinkosauginę atsakomybę, atkreipiant dėmesį į Baltijos jūros ekologines problemas bei skatinti elgesio pokyčius, siekiant mažinti neigiamą visuomenės poveikį pajūrio zonai. Kūrybinių darbų autoriai ir jiems padėjusios pedagogės apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016-04-29 įsakymu Nr. V-52 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo vasarą", Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" neorganizuos ugdymo proceso ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2016-06-27 iki 2016-08-12. Linkime gražios vasaros ir turiningų atostogų!


 

INFORMUOJAME, KAD BŪSIMŲJŲ GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS" UGDYTINIŲ TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS GEGUŽĖS 25 D. 17 VAL. SALĖJE. MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

Gegužės 6 d. įgyvendinome dar vieną rajoninio projekto ,,Kalba pasako, kos esi" idėją. Visų projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų vaikučių ir tėvelių gaminti knygų skirtukai rado savo tikruosius namus, kuriuose gyvena daugybė knygų – Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Bibliotekininkės dėkoja už gražią iniciatyvą visiems parodos dalyviams.