Linksmai pradėjome naujus mokslo metus! Šventinę  nuotaiką padėjo sukurti puikus vasariškas oras, Klaipėdos mažojo jaunimo teatro ,,Atvirkštukai" programa,  pasipuošę ir pailsėję ,,Ąžuoliuko" ugdytiniai, naują rūbą apsivilkęs darželio pastatas. Naujai išasfaltuotas kiemas taip ir kvietė mažuosius pabėgioti, pašokti, pralėkti su vėjeliu paspirtukais. Pasidžiaugti kartu su įstaigos bendruomene renovuotu ,,Ąžuoliuku" ir pasveikinti su rugsėjo 1-ąja atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius. 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA KONKURSĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 

  1. Darbo krūvis – 0,5 etato;
  2. Darbo sutartis – neterminuota;
  3. Darbo pobūdis:

• Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.

• Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.

• Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes.

• Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, audito vykdyme ir kt.

• Laikytis įstaigos darbo taisyklių, elgesio ir etikos normų, laiku pildyti dokumentaciją.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

• Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

•  Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

• Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

• Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas, projektus.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

•  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

                • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

• Gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
  2. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos (2016-08-17), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas““, Žemaitės g. 23, Gargždai.

Informacija teikiama: tel. 8 65 02 47 37, el. p. azuoliukas.vad@gmail.com

 

Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Elena Ačienė

 

 

2016-06-16 Palangos lopšelis-darželis ,,Ažuoliukas“ Birutės parko paplūdimyje atidarė vaikų kūrybinių darbų parodą ,,Aš noriu augti prie švarios jūružės“, kurioje buvo eksponuojami vaikų darbai iš Palangos, Kretingos, Gargždų, Tauragės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ parodai pristatė ,,Aitvariukų“ grupės ugdytinių Liepos Grigonytės ir Dominyko Šiaulio (auklėtoja Edita Jančauskienė) bei ,,Spinduliukų“ grupės mažųjų dailininkių Agnetės Jocytės ir Gabijos Adilbekovos (auklėtoja Kristina Juknaitė-Bartninkė) piešinius. Parodos atidaryme dalyvavo ir  Lietuvos žaliųjų judėjimo koordinatorius Renaldas Rimavičius.  Per vaikų kūrybinius darbus pedagogai siekia ugdyti aplinkosauginę atsakomybę, atkreipiant dėmesį į Baltijos jūros ekologines problemas bei skatinti elgesio pokyčius, siekiant mažinti neigiamą visuomenės poveikį pajūrio zonai. Kūrybinių darbų autoriai ir jiems padėjusios pedagogės apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2016-04-29 įsakymu Nr. V-52 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo vasarą", Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" neorganizuos ugdymo proceso ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2016-06-27 iki 2016-08-12. Linkime gražios vasaros ir turiningų atostogų!


 

INFORMUOJAME, KAD BŪSIMŲJŲ GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS" UGDYTINIŲ TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS ĮVYKS GEGUŽĖS 25 D. 17 VAL. SALĖJE. MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.

Gegužės 6 d. įgyvendinome dar vieną rajoninio projekto ,,Kalba pasako, kos esi" idėją. Visų projekte dalyvavusių ugdymo įstaigų vaikučių ir tėvelių gaminti knygų skirtukai rado savo tikruosius namus, kuriuose gyvena daugybė knygų – Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrių. Bibliotekininkės dėkoja už gražią iniciatyvą visiems parodos dalyviams.

Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas" dalyvavo tarptautiniame vaikų meno projekte ,,Raktelis mamai 2016", skirtą Motinos dienai paminėti. Vaikai kūrė savitus dailės darbelius mamoms – raktelius iš gamtinių arba dirbtinių medžiagų, kuriuos dovanojo mamytėms, eksponavo lopšelio-darželio aplinkoje.

 

Balandžio 27 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko baigiamasis rajoninio projekto ,,Kalba pasako, koks esi“ renginys. Projektas, kuris buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) paminėti, vyko vasario-balandžio mėn. Organizatoriai ir iniciatoriai – Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Pedagogai pastebi, kad jau darželyje vaikai, mėgdžiodami suaugusiuosius, vyresnius šeimos vaikus, televizijos žvaigždes, į kalbą įsileidžia visokių svetimybių – jie mažiausiai kontroliuoja savo kalbą. Kalbos klaidų įvairovė tikrai didelė. Pedagogo pareiga – kalbos kultūros mokyti savo pavyzdžiu, organizuojant tikslingą, žaismingą veiklą, įtraukiant ir vaikų šeimos narius.

Pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti projekto rezultatus susirinko gausus būrys projekto dalyvių bei svečių iš kitų ugdymo įstaigų, neabejingų kalbos kultūros puoselėjimui. Logopedė Jurga Lukauskienė pranešime pristatė Gargždų lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, ,,Saulutė“, ,,Gintarėlis“, ugdymo centro ,,Naminukas“, Vėžaičių lopšelio-darželio bei Dovilų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ projekto priemones, renginius ir veiklos akimirkas. Projekto dalyviai pasidžiaugė, kad pavyko atkreipti vaikų dėmesį į savo ir aplinkinių kalbos taisyklingumą ir perteikti suvokimą, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą. Ugdytiniai praturtino žodyną naujomis sąvokomis, lavėjo pažinimo, komunikavimo kompetencijos. Pedagogės ieškojo įvairių kūrybiškų ir alternatyvių būdų, supažindindamos su taisyklingais rūbų, avalynės, rengimosi veiksmų, maisto produktų ir gaminių, transporto priemonių ir pagrindinių jų dalių pavadinimais. Kartu tobulėjo pedagogų kompetencija, turtėjo jų individuali šneka.

Projektas suteikė progą aktyviau dalyvauti įstaigos veikloje ir ugdytinių tėveliams, kurie dalyvavo anketinėje apklausoje ,,Svetimybės ir žargonas  tėvų kalboje, jų įtaka vaikų kalbos kultūrai”. Renginyje aptarta, kokie nevartotini žodžiai dažniausiai pasitaiko tėvų kalboje. Projekto dalyvės pedagogės parengė net 15 įvairių lankstinukų su kalbos kultūros patarimais ir išdalijo juos ugdytinių tėvams. Tikimės, kad pasinaudoję patarimais, bendraudami su vaikais tėvai stengsis vengti svetimybių savo kalboje. Didelė dalis tėvelių, pasinaudodami pedagogių siūloma veikla, namuose kartu su vaikais gamino knygų skirtukus parodai ,,Knyga – gimtojo žodžio saugotoja“. Jų gausa, originali atlikimo technika sužavėjo ne vieną parodos lanktytoją.

Vaikai noriai dalyvavo projekto akcijoje ,,Išvalykime kalbą“. Logopedė Jurga Lukauskienė visas projektą vykdančias grupes aprūpino ,,Žodžių šiukšlinėmis“, kurios prisipildė ir dar pildysis netaisyklingais, nevartotinais vaikų, personalo ir tėvų žodžiais.

Antroje metodinio renginio dalyje dalyviai klausėsi Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto docentės Janinos Bukantienės paskaitos „Kalbos kultūros ugdymas ikimokykliniame amžiuje". Dėstytoja akcentavo, kad projekto vykdymo metu buvo atlikta didžiulio darbo pradžia, nes pasak jos, kalbą tobuliname visą gyvenimą. 

                                                                              Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ logopedė Jurga Lukauskienė

 

Kaip ir kiekvienais metais, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" priešmokyklinukai aktyviai dalyvavo projekto ,,DAROM Lietuvai" akcijoje. Balandžio 15 d. ,,Giliukų" (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Girijotienė) ir ,,Smalsučių" (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Sruogienė) grupių vaikai rinko, rūšiavo šiukšles Minijos slėnyje. Po talkos mažieji darbininkai pasidžiaugė švaresnėmis upės pakrantėmis ir piktinosi gamtos teršėjais.