INFORMACIJA TĖVAMS

  • Home
  • INFORMACIJA TĖVAMS

SPRENDIMASDĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲPAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMOPROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2022 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-113

T11-113.docx (1)

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

T11-113_1.docx

 

Informuojame ugdytinių tėvelius, kad lopšelio-darželio rekonstrukcija šiek tiek užsitęsė. Tikslią darbų pabaigos datą pranešime po gruodžio 15 dienos. Sekite naujienas įstaigos internetinėje svetainėje.

2015 m. birželio 25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T11-186 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, Gargždų ikimokyklinėse įstaigose" galiojimo laikas pratęsiamas iki 2015 m. gruodžio 31 d. (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. T11-352 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimo Nr. T11-186 ,,Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą ir maitinimą Gargždų ikimokyklinėse įstaigose" pakeitimo").

2015 M. BIRŽELIO 25 D. KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS NR. T11-186 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, GARGŽDŲ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE"

parsisiųsti MS Word formatu