Visuomenės sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vykdo šias funkcijas:

 • Stiprina  ir ugdo vaikų sveikatą;
 • Kuria sveiką aplinką lopšelyje-darželyje;
 • Numato ir šalina rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
 • Formuoja teisingą ugdytinių požiūrį į savo sveikatą;
 • Teikia pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais;
 • Vykdo darbuotojų profilaktinio sveikatos patikrinimo kontrolę;
 • Vykdo maitinimo organizavimą ir priežiūrą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į mokinio sveikatos istoriją;
 • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi  lopšelyje-darželyje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros veikloje;
 • Analizuoja vaikų sergamumą;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos  ugdyme;
 • Bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Juškevičienė

tel. 8 658 95182,  el. p. sveikata@gargzduazuoliukas.lt

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuali informacija:

Žaislų sauga. Rekomendacijos atsakingiems vaikų darželiams, tėveliams ir globėjams