PSICHOLOGĖ EGLĖ STRAZDAUSKIENĖ    

   Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai, dirbantys ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose-daugiafunkciuose centruose, mokyklose-darželiuose, dirbs   nuotoliniu būdu nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 sausio 31 d.

   Darbo valandos: pirmadieniais 8.30–13.30 val., ketvirtadieniais 8.30–13.30 val.

   Konsultacijos teikiamos telefonu 8 688 84510, elektroniniu paštu strazdauskiene.e@gmail.com arba elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis“.

 

Nekarantino sąlygomis psichologės darbo laikas:

Pirmadienis 8.30-12.00 val., 15.30–17.00 val.

Ketvirtadienis 8.30-13.30 val.

Registracija telefonu 8 688 84510, 

el. paštas: egle.strazdauskiene@klrppt.lt

 

Psichologės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; Brandumo vertinimas siekiant vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę ar mokyklą, jei einamaisias metais vaikui nesueina atitinkamai 6 ar 7 metai.

3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (darželio-lopšelio bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.