Bendra informacija

 • Home
 • Bendra informacija

Grupių darbo laikas:

 • 10 grupių darbo laikas 10.30 val.   Nuo 7.30 iki 18.00 val.
 • 2 grupės – prailginto darbo laiko – 12 val.   Nuo 7.00 iki 19.00 val.

Mokestis už darželį:

 • Ikimokyklinukai (2-6 m.) 2,40 Eu už mitybą (už lankytą dieną) + 15 Eu mėnesinis mokestis;
 • Priešmokyklinukai (6-7 m.) 2,80 Eu už mitybą. Valstybė kompensuoja 2,10. Tėveliai dengia skirtumą – 0,70 Eu už lankytą dieną.

Atlyginimas už Maitinimo paslaugas nemokamas, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymo(si) poreikių; vaikui nustatytas neįgalumo lygis; vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą.

Vienos dienos atlyginimas už Maitinimo paslaugas mažinamas  50 procentų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų; vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą); vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios); vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimo kopiją); šeima augina tris ir daugiau vaikų (lengvata taikoma ir tuo atveju, kai vaikas (-ai) yra sulaukę 18 metų, tačiau lanko bendrojo ugdymo mokyklą arba mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ir yra ne vyresnis (-i) kaip 24 metų. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.); vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą); vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių, kokio maitinimo atsisako.


Prieš pradedant lankyti darželį būtina atlikti profilaktinę vaiko sveikatos patikrą (pasitikrinti pas savo šeimos gydytoją ir odontologą). Raginame neatidėlioti vizito pas šeimos gydytoją ir savo vaiko sveikata pasirūpinti nelaukiant vasaros pabaigos.

Svarbu – jei jūsų vaikas yra alergiškas maisto produktams ir jam bus reikalingas pritaikyto maitinimo valgiaraštis, kuo skubiau pristatykite profilaktinio pasitikrinimo pažymą, kad galėtume paruošti pritaikyto maitinimo valgiaraštį.


Jūs galite padėti vaikui greičiau adaptuotis darželyje!

Patarimai lengvesnei vaiko adaptacijai:

 • Pirmą dieną atvykę su vaiku į darželį, supažindinkite jį su auklėtoja. Suteikite galimybę auklėtojai užmegzti ryšį su vaiku ir trumpai pabendrauti. Parodykite savo mažyliui, kur yra prausykla, lovelės, vieta valgyti ir žaisti.
 • Pirmomis dienomis rekomenduojama drauge su vaikučiu ramiai pasivaikščioti po darželį.
 • Siūloma į darželį vaiką atvesti šeimos nariui, su kuriuo mažylis išsiskiria lengviausiai (ypač pirmomis dienomis darželyje).
 • Išeidami iš grupės, visada atsisveikinkite su vaiku. Niekada nepabėkite slapčiomis, nes galite vaiką išgąsdinti ir prarasti jo pasitikėjimą.
 • Būkite linksmi, draugiški ir ryžtingai nusiteikę atsisveikindami. Labai ilgas ir liūdnas atsisveikinimas gali paskatinti vaiką galvoti, kad darželyje nutiks kažkas blogo.
 • Vaiko ašaros ir liūdesys yra normali reakcija į išsiskyrimą su tėvais naujoje aplinkoje. Dažnai tai praeina netrukus po to, kai durys užsidaro ir vaikas užsiima veikla.
 • Vaikui suprantamais žodžiais pasakykite, kuriam laikui jį paliekate (iki pietų miego, iki vakarienės ir pan.). Visada laikykitės jam duoto pažado, kad neprarastumėte pasitikėjimo.
 • Laikykitės dienotvarkės net savaitgaliais, nes, jos nesilaikant, pirmadienį vaikas bus išsiderinęs, irzlus, nepritaps.
 • Būvimas darželyje išvargina, todėl po darželio geriausia ramiai eiti namo, neskubant, nesistengiant apkrauti vaiko naujais įspūdžiais: žaidimo kambariais, parduotuvėmis, kompiuteriais ar televizoriais. Vaikui reikia tylos, ramybės, pasivaikščiojimo lauke.
 • Įvairius vaiko gyvenimo, elgesio, maitinimosi klausimus su auklėtoja bei šeimos nariais aptarkite vaikui negirdint.
 • Jei vaikas susirgo, išvažiavo ir negalėjo kurį laiką lankyti darželio, adaptacijos procesas gali vykti kaip iš pradžių.

Logopedo pagalbos teikimo tvarka:
Rugsėjo mėnesį vertinami visų 4,56 metų ugdytinių kalbiniai gebėjimai.
Sudaromas švietimo pagalbos gavėjų sąrašas, kuris derinamas su Klaipėdos rajono pedagogine psichologine tarnyba.
Logopedo pagalba teikiama ugdytiniams   švietimo pagalbos gavėjų sąrašo, atsižvelgiant į prioritetų eilę.

Prioritetai:
1
. Ugdytiniai, įvertinti Klaipėdos rajono PPT ir kuriems yra nustatyti dideli arba vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai.
2
. 6 metų ugdytiniai, kuriems Gargždų lopšeliodarželio ,,Ąžuoliukas“ VGK nustatė kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
3
. 5 metų ugdytiniai, kuriems Gargždų lopšeliodarželio ,,Ąžuoliukas“ VGK nustatė kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
4
. 4,5 metų ugdytiniai, kuriems Gargždų lopšeliodarželio ,,Ąžuoliukas“ VGK nustatė kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, atsižvelgiant į sutrikimų pobūdį ir sudėtingumą.

Reikėtų sunerimti ir kreiptis į švietimo pagalbos specialistus, jeigu

pastebite kalbos sutrikimus:

2 m. vaikas nepasako nei vieno aiškaus žodžio!
2,5 metų vaikas vartoja mažiau nei 12 žodžių!
Jei nesuprantate, ką sako 3 m. vaikas!
Jei aplinkiniai nesupranta, ką kalba 3,5 metų vaikas, nors jūs ir suprantate!
Būtina įsitikinti, ar vaikas gerai girdi!

Specialieji ugdymosi poreikiai dažnai pasireiškia:

netinkamu elgesiu, susitarimų nesilaikymu;
negebėjimu sukaupti ar išlaikyti dėmesį;
ribotu bendravimu su bendraamžiais ir suaugusiais;
nenoru įsitraukti į bendrą veiklą;
negebėjimu suvokti ir išreikšti savo jausmų;
neišplėtotu žodynu, atminties trūkumu, erdvės ir laiko suvokimo trūkumais ir kt.

Jeigu pastebite sulėtėjusią vaiko raidą ar kitų sutrikimų bruožus, jeigu sveikatos pažymėjimuose yra įrašai apie sutrikimus ar lankėtės ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje dėl sulėtėjusios vaiko raidos ar kitų sutrikimų, kviečiame  konsultacijoms pas švietimo pagalbos specialistus.