Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – moderni ir nuolat besimokanti, kokybišką ugdymą teikianti ugdymo įstaiga, kurioje, išvien su tėvais, ugdomos sveikos, laisvos, kūrybingos asmenybės, gebančios bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti savo pažintines galias bei pasiruošusios tolesniam mokymuisi.

MISIJA

Teikti  vaikų poreikius atitinkantį ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taikant šiuolaikines ugdymo(si) strategijas bei siekiant nuolatinės kiekvieno vaiko asmenybės ūgties.

ĮSTAIGOS  VERTYBĖS

PAGARBA – sau ir šalia esančiam.

TOBULĖJIMAS – mokytis ir mokyti.

ATSAKOMYBĖ – už žodį, veiksmą, poelgį.

BENDRADARBIAVIMAS – kartu siekti bendrų tikslų.

PASITIKĖJIMAS – tu gali.

FILOSOFIJA

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus.“  O. Vaildas