Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui, užtikrinanti gerą vaiko savijautą ir atsižvelgianti į jo poreikius, skatinanti vaikų aktyvumą ir kūrybiškumą. Besimokanti, besikeičianti organizacija, teikianti prioritetus sveikatos  ugdymui, etnokultūros integravimui ugdymo procese.

MISIJA

Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – ikimokyklinė įstaiga, teikianti ankstyvąjį,  ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

ĮSTAIGOS FILOSOFIJA (VERTYBĖS)

  1. Įstaigos kultūra. Psichologinis saugumas, lankstumas, savitarpio supratimas, sprendimų priėmimas, geri tarpusavio santykiai.
  2. Atsakingumas. Vaikas unikali individualybė, turinti savo poreikius, interesus, prigimtinę galią pats ugdytis turtingoje aplinkoje bendraudamas ir draugiškai bendradarbiaudamas su suaugusiais ir bendraamžiais.
  3. Profesionalumas. Pedagogai ir specialistai veiklūs, kūrybingi, sudominantys vaikus įvairia veikla, ieškantys tinkamiausių ugdymo (si) formų, būdų, priemonių.
  4. Abipusis supratimas ir pagarba. Tėvai – ugdymo proceso partneriai. Patrauklios bendradarbiavimo formos stiprina abipusį pasitikėjimą, padeda spręsti problemas.