Gruodžio mėn. darbotvarkė:

Direktorės Rasos Jusčienės ir pavaduotojos ugdymui Angelės Račkauskienės darbotvarkė:

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas 6,13 d. 15 val. R. Jusčienė

A. Račkauskienė

Vidaus edukacinių erdvių kūrimas ir atnaujinimas. 11-18 d. R. Jusčienė
Seminaras „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje“ 15 d. R. Jusčienė
Organizacinė veikla. Bendruomenės organizacinės kultūros tyrimas 14-28 d. R. Jusčienė
Metodinis pasitarimas: ,,Įstaigos bendruomenės susitarimų atnaujinimas ir aptarimas” 21 d. R. Jusčienė
Aptarnaujančio personalo ir mokytojų padėjėjų metinės veiklos vertinimo užduočių aptarimas ir vertinimas 18-27 d. R. Jusčienė

A. Račkauskienė

E-dienyno pildymo kontrolė  nuolat R. Jusčienė

A. Račkauskienė

Įstaigos veiklos stebėsena, laiškų, dokumentų peržiūra, naujų dokumentų rengimas.

Administracijos pasitarimai

pagal poreikį R. Jusčienė

A. Račkauskienė

Ugdymo proceso stebėsena nuolat A. Račkauskienė