Spalio mėn. darbotvarkė:

Direktorės Rasos Jusčienės darbotvakė:

Klaipėdos raj. švietimo įstaigų direktorių nuotolinis pasitarimas spalio 1 d. 15 val.

Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas  spalio 2 d.

Respublikinio gamtamokslinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto-konkurso „Mažieji sodeliai“  refleksija. Klaipėdos universiteto botanikos sodas spalio 9 d.

Klaipėdos raj. švietimo įstaigų direktorių  pasitarimas spalio 14 d. 10 val.

Virtualus forumas ,,STEAM išlaisvina vaiko galias“  spalio 22 d.

Darželio gimtadienio šventė spalio 23 d.

Ankstyvojo amžiaus ugdytinių adaptacija. Ugdomosios veiklos planavimas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ spalio 1-30 d.

Ugdytinių dalyvavimo Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“ inicijavimas

 

Pavaduotojos ugdymui Angelės Račkauskienės darbotvarkė:

6-7 m. ugdytinių pasiekimų aptarimas. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų rekomendacijos vyresniojo amžiaus ugdytinių mokytojoms spalio 6 d.

Respublikinio gamtamokslinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto-konkurso „Mažieji sodeliai“  refleksija. Klaipėdos universiteto botanikos sodas spalio 9 d.

Rytmetys tarptautinei virėjų dienai paminėti spalio 16 d.

Informacijos pedagogų registre atnaujinimas spalio 7-30 d.

Ankstyvojo amžiaus ugdytinių adaptacija spalio 22 d.

Sportinė pramoga  ,,Sveikuolių sveikuoliai“ 19-22 d.

Pokalbis-diskusija Mokytojo padėjėjo darbas su specialiųjų poreikių vaikais 12 d.

Virtualus forumas ,,STEAM išlaisvina vaiko galias“  spalio 22 d.

Darželio gimtadienio šventė spalio 23 d.

Ankstyvojo amžiaus ugdytinių adaptacija. Ugdomosios veiklos planavimas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ spalio 1-30 d.

Ugdytinių dalyvavimo Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“ inicijavimas

E-dienyno pildymo kontrolė nuolat