Veiklos sritys

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” veiklos sritis – švietimas.

Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos, ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.
 • buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 • finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20.