Logopedė

LOGOPEDO  PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti, organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti, teikia metodinę pagalbą mokytojams,  konsultuoja vaikų tėvus, įgyvendina ir kuria projektus. Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.


LOGOPEDĖ JURGA LUKAUSKIENĖ , registracija telefonu 867 50 51 79

Pirmadienis 8.00–13.00 val., 15.00-17.00 val.

Antradienis 8.00–13.00 val., 15.00–17.00 val.

Trečiadienis 8.00–13.00 val., 15.00-17.00 val.

Ketvirtadienis 8.00–13.00 val., 15.00-17.00 val.

Penktadienis 8.00–13.00 val.


 

LOGOPEDĖ DOVILĖ KNIUKŠTIENĖ

Pirmadienis     15.00-18.00 val.

Antradienis      15.00-18.00 val.

Trečiadienis     15.00-18.00 val.

Ketvirtadienis 15.00–17.00 val.