Mokestis už darželį

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGALIKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

T11-113_1.docx

Atsiskaitymas internetu:

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Įstaigos kodas: 191789542
Sąskaita: LT384010040200030091
AB DNB bankas, www.dnb.lt
Banko kodas: 40100
Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)