Mokestis už darželį

Kilus klausimams dėl mokesčio už darželį galite kreiptis į KRCB buhalterę tel. 8-659-47343

Mokestis už darželį:

  • Ikimokyklinukai (2-6 m.) 2,40 Eu už mitybą (už lankytą dieną) + 15 Eu mėnesinis mokestis;
  • Priešmokyklinukai (6-7 m.) 2,80 Eu už mitybą. Valstybė kompensuoja 2,10. Tėveliai dengia skirtumą – 0,70 Eu už lankytą dieną.

Atlyginimas už Maitinimo paslaugas nemokamas, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymo(si) poreikių; vaikui nustatytas neįgalumo lygis; vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą.

Vienos dienos atlyginimas už Maitinimo paslaugas mažinamas  50 procentų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų; vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą); vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios); vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimo kopiją); šeima augina tris ir daugiau vaikų (lengvata taikoma ir tuo atveju, kai vaikas (-ai) yra sulaukę 18 metų, tačiau lanko bendrojo ugdymo mokyklą arba mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ir yra ne vyresnis (-i) kaip 24 metų. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.); vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą); vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių, kokio maitinimo atsisako.

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS >>>Tvarkos aprašas

Atsiskaitymas internetu:

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Įstaigos kodas: 191789542
Sąskaita: LT384010040200030091
AB DNB bankas, www.dnb.lt
Banko kodas: 40100
Už darželį ………..(vaiko vardas, pavardė ir grupė)