Mokestis už darželį

Kilus klausimams dėl mokesčio už darželį galite kreiptis į centralizuotą buhalteriją  tel. 8-659-54852

Mokestis už darželį susideda iš 2 dalių: atlyginimo už maitinimo paslaugą (skaičiuojamas už kiekvieną lankytą dieną)  ir mėnesio atlyginimo už ugdymo(si) sąlygas – 15 Eu (skaičiuojamas nepriklausomai nuo to, kiek dienų lankyta).

Mokesčio už maitinimo paslaugas įkainiai:

  • lopšelio grupėje 2,85 Eu;
  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse 3,40 Eu. Priešmokyklinukams mityba yra kompensuojama  2,10 Eu.

Atlyginimas už Maitinimo paslaugas nemokamas, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymo(si) poreikių; vaikui nustatytas neįgalumo lygis; vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą.

Vienos dienos atlyginimas už Maitinimo paslaugas mažinamas  50 procentų, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus atitinkamus dokumentus, jeigu: vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų; vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą); vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios); vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimo kopiją); šeima augina tris ir daugiau vaikų (lengvata taikoma ir tuo atveju, kai vaikas (-ai) yra sulaukę 18 metų, tačiau lanko bendrojo ugdymo mokyklą arba mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ir yra ne vyresnis (-i) kaip 24 metų. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.); vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą); vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių, kokio maitinimo atsisako.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS ,,DĖL  ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO
IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS >>>

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Mokestis už lopšelį-darželį mokamas per elektroninę bankininkystę:

Gavėjo pavadinimas: Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Gavėjo sąskaita: LT384010040200030091, Luminor Bank AS
Pervedimo paskirtis: vaiko vardas, pavardė ir grupė
Įstaigos kodas: 191789542
Banko kodas: 40100