Apie mus

Bendros žinios:

Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

įsteigtas lopšelis-darželis 1966 m. spalio 23 d.;

reorganizuotas į mokyklą-darželį 1993 m. balandžio 29 d.;

reorganizuotas į lopšelį-darželį 2007 m. gegužės 24 d.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio buveinė – Žemaitės g. 23, LT-96121 Gargždai.

Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

Institucijos tipas – lopšelis-darželis.

Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokymo forma – dieninė.