Nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – http://www.smm.lt/

Nacionalinė švietimo agentūra  – https://www.nsa.smm.lt/

Švietimo portalas  – https://www.emokykla.lt/

Mokykla 2030 – https://www.mokykla2030.lt/

Sveikatos apsaugos ministerija – https://sam.lrv.lt/

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras – https://nvsc.lrv.lt/

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt

Klaipėdos rajono savivaldybė miesto savivaldybė – http://www.klaipedos-r.lt/

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – http://www.kaunovsb.lt/

Portalas „Pažinkime vaikystę“ – http://www.ikimokyklinis.lt/

Švietimo naujienos – http://www.svietimonaujienos.lt/

Lietuvos švietimo pagalbos specialistų asociacija – http://www.socped.lt/

Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt

Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt

VŠĮ Vaikų linija – http://www.vaikulinija.lt