Programos ir projektai

Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ sveikatos stiprinimo programa „Aš sveikas, kai žinau“


Ilgalaikio prevencinio projekto „Žaidimai moko“ tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti vaikų erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų judesius).

 

 

 


Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochi“ 

„Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška). Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.). „Kimoči“ žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/vaikai-mokosi-pazinti-jausmus-kimochi-ugdymo-programos-igyvendinimas/


Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“

Ši ankstyvosios emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa skirta ugdyti vaikų socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Programa padeda užkirsti kelią įvairių priklausomybių, patyčių, (auto)destruktyvaus elgesio atsiradimui bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Programa trunka vienerius mokslo metus.

Programa „Zipio draugai“ skirta 6–7 metų vaikams ir vykdoma ikimokyklinių įstaigų ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse. Programa gali būti įgyvendinama prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ir globos namuose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Programa turi atskirą segmentą pritaikytą specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams.

Daugiau informacijos https://www.vaikolabui.lt/programos-%e2%80%9ezipio-draugai%e2%80%9c-metodines-ir-informacines-medziagos-sarasas/


Respublikinis projektas „Sveikatiada“  www.sveikatiada.lt

„Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai.

 

 


Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas” – sveikatą stiprinti mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – Stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nuostatai