VEIKLOS SRITYS

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

  •             pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
  •             priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
  •             sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  •             kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  •             kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  •             švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;