Valdymo struktūra

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” valdymo struktūra,

patvirtinta 2023 m. sausio 23 d.