Valdymo struktūra

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” valdymo struktūra, patvirtinta 2024 m. vasario 6 d.