Valdymo struktūra

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” valdymo struktūra, patvirtinta 2022 m. balandžio 1 d.