Atributika

Muz. ir žodž. Daivos Paškauskienės

„ĄŽUOLIUKO“ himnas

Čia vaikystė mūsų supas
Ant švelnių delnų.
Čia darželis ,,Ąžuoliukas,
Čia ir aš einu.

Priedainis:

O, darželi ,,Ąžuoliuk”,
Šiluma namų mums būk.
Lai čia krykštauja vaikai,
Skamba dainos ir juokai.

Žaidžiam, piešiam ir sportuojam,
Miname mįsles,
Kraičio skrynią atidarę,
Sekam pasakas.

Mes maži dar ąžuoliukai
Augsim ąžuolais,
Kol pašauks mus tėviškėlės
Tolimi keliai.