Balandžio 5 d. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizavo konkursą ,,Saugiausia Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga  2019 m.“.  Konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime, formuoti teigiamą vaikų požiūrį į policiją ir stiprinti tarpusavio bendravimą, minint Saugaus eismo dieną. Konkurse dalyvavo ,,Ąžuoliuko“ priešmokyklinio amžiaus ugdytinių komanda, kurią konkursui parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Andriušienė. Dalyviai varžėsi sportinėse rungtyse ir atsakinėjo į klausimus eismo saugumo tema. Vertinimo komisija išrinko nugalėtojus. Mūsų įstaigos komanda laimėjo garbingą trečią vietą ir grįžo su puikiais asmeniniais prizais ir dovanomis.

Kovo 25 d. sulaukėme svečių – gausaus būrio Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų ir juos lydinčių darbuotojų. ,,Voveriukų“ grupės ugdytiniai (mokytojos Daiva Paškauskienė, Jurgita Šiaulienė) pristatė pavasario šauktuvių programą ,,Kiekvienas paukštelis savo giesmelę traukia“. Svečiai smagiai praleido laiką klausydamiesi pasakojimų, dainų, sukosi rateliuose, linksminosi žaisdami liaudies žaidimus.

Gargždų lopšelio-darželio bendruomenė džiaugiasi jau penktus metus vykdomomis etninės kultūros projekto veiklomis pagal Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros programą.

Visą praėjusią savaitę įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvavo etninės kultūros savaitės renginiuose. Vyresnieji ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Dovilų etninės kultūros centre. Vaikai pasidarė įvairių įvairiausių paukščių, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

,,Voveriukų“ grupės bendruomenė (mokytojos Daiva Paškauskienė, Jurgita Šiaulienė) su etnogrupe ,,Dainužė“ skambiomis dainomis apie paukščius, linksmais žaidimais ir rateliais, pasakojimais, paukščių balsų pamėgdžiojimais pasveikino sugrįžusį pavasarį.

Ugdytinių padaryti ir dekoruoti paukščiai papuošė įstaigos vidaus ir lauko erdves.

Kovo 23 d. ,,Ąžuoliukas“ ugdytinė Ūla Šidlauskaitė (6 m.) dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso ,,Tramtatulis“ Klaipėdos krašto regioniniame ture. Ūla papasakojo du kūrinius: ,,Ežio spygliai“ bei ,,Gegutės kilmė“ (mokytoja Edita Girijotienė).

Renginį organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras.

Gražų, kovo 20 d. rytą,  „Gandriukų“ grupė su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Š., išvyko į Dovilų etninės kultūros centrą, kur vyko edukacinė veikla „Pasidaryk paukštelį“. Po veiklos vaikučius pakvietė pašokti ratelius.

       

Kovo 18 d. „Gandriukų“ grupės ugdytiniai, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Š. ir mokytojo padėjėja Dovilė K. vyko į socialinių paslaugų centrą. Ten mus maloniai sutiko socialinė darbuotoja Ineta J. Vaikus supažindino su įstaigos erdvėmis ir jų vykdoma veikla. Kadangi, esame iš „Gandriukų“ grupės ir laukiame grįžtančių gandrų, pasiūlėme centro lankytojams kartu pasidaryti gandriukus. Pasidžiaugę paukšteliais, palinkėjome gražaus pavasario. Atsisveikinant, socialinė darbuotoja, pakvietė apsilankyti socialinių paslaugų centre, vyksiančioje Velykinėje mugėje, kurioje prekiaus savo lankytojų pagamintais darbeliais.