Pradžia

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

2020-05-08

Nuo gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje – jei šeima pageidaus, galės vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

„Ugdymo įstaiga kartu su bendruomene ir šeimomis turėtų aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia“, – sako ministras A. Monkevičius.

Pedagogai, kurie yra pažeidžiami – vyresnio amžiaus, turintys sveikatos problemų arba jei šeimos nariai sirgo ar serga Covid-19 – neturėtų būti kviečiami dirbti grupėje. Jie ir toliau galėtų vykdyti nuotolinį ugdymą. O grupėse dirbantys jų kolegos nuotoliniu ugdymu nebeturėtų užsiimti.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kuriose vyks ugdymo procesas kontaktiniu būdu, ugdymas bus vykdomas laikantis šių sąlygų:

  • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbtų tik vienoje grupėje, vaikai, lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;
  • užtikrinant, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
  • užtikrinant, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai;
  • vertinant visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nebūtų priimami į darželį;
  • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia);
  • užtikrinant, kad būtų tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
  • užtikrinant, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
  • užtikrinant, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Vakar dienos duomenimis, 231 švietimo įstaiga priėmė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtinius, jas lankė 871 vaikas. 

 

ŠMSM inf.

Gerb. tėveliai,

Laba diena, tiksliname informaciją apie darželio lankymą.

Prašome nurodyti lankymo laikotarpius:

lankys tik nuo 2020-05-18 iki 2020-05-29,

lankys tik nuo 2020-06-01 iki 2020-06-30,

lankys nuo 2020-05-18 iki 2020-06-30.

Direktorė

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-372

Parsisiųsti Adobe pdf formatu

 

 

 

 

Lopšelio – darželio bendruomenė vasario 25d. nuotaikingai atšventėme Užgavėnes. Šventės dieną vieni tapo čigonais, velniais, raganomis ar kitais tradiciniais Užgavėnių personažais. Dainavome, šokome, stebėjome Lašininio ir Kanapinio kovą, vaišinomės atsineštais skanėstais. Kad žiema išsigąstų ir greičiau paliktų ,,Ąžuoliuko” kiemą, ugdytiniai, paraginti muzikos mokytojos kartu su tėveliais darėsi Užgavėnių tarškalus. 

Dėkojame vaikučių tėveliams už pagalbą (darant kaukes ir tarškalus), kad Užgavėnių šventė darželyje būtų spalvinga, linksma ir triukšminga.