Nuo 2011 metų meninio ugdymo mokytoja Daiva Paškauskienė vykdo projektą ,,Gabių ir talentingų vaikų ugdymas", kurio tikslas – ugdyti vaikų meninius (muzikinius), vaidybinius gebėjimus, skatinti ugdytinių kūrybiškumą, meninį jautrumą, iniciatyvumą, ansambliškumą, gebėjimą išreikšti savo patirtį įvairiais raiškos būdais, sužadinti  teigiamas emocijas, sudaryti sąlygas ugdytinių saviraiškai.
2018 m. gegužės 23–24 d. lopšelio-darželio vaikų ir moterų ansamblis ,,Giliukas" rajono ir įstaigos pedagogus, ugdytinius bei jų tėvelius pakvietė pažiūrėti muzikinę-literatūrinę inscenizaciją ,,Ežio namas" pagal Martyno Vainilaičio pasaką. Mažieji artistai demonstravo meninius, muzikinius, vaidybinius gebėjimus ir suteikė  daug teigiamų, džiugių akimirkų gausiai susirinkusiems žiūrovams.