Gražūs ir šilti bendradarbiavimo santykiai, užsimezgę lankantis Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, jau trečią kartą nutiesė tiltus partnerystei, puoselėjant etninę kultūrą ne tik už įstaigos, bet ir už šalies ribų. 2020 m. vasario 25 d. Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ pedagogės vyko į Latviją, Rygos lietuvių vidurinę mokyklą.

Mokyklos direktoriaus pavaduotojo, projektų vadovo Rolando Žalnieriaus kvietimu organizavo Užgavėnių šventę. Šventės programą parengė meninio ugdymo pedagogė Daiva Paškauskienė. Užgavėnių linksmybės prasidėjo mokyklos kieme. Pedagogės, įsikūnijusios į Užgavėnių personažus (ožką, arklį, čigoną, velnią, raganą, daktarą, elgetą, lašininį, kanapinį), priminė šios šventės papročius ir tradicijas, padėjo rygiečiams išvaryti žiemą. Skambėjo dainos, sukosi rateliai ir žaidimai. Ugdytinius linksmino Lašininio ir Kanapinio kova. Neapsieita ir be Morės deginimo mokyklos kieme.

Apjuosę laužavietę mokiniai padėjo skanduoti ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, šoko, linksminosi. Šventėje dalyvavo Rygos lietuvių bendruomenės persirengėliai, kurie dar nepamiršę Užgavėnių tradicijų. Žiemos varymo tradicijos, personažų krečiami pokštai džiugino ir kitų, šventėje dalyvavusių Rygos mokyklų, mokinius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angelė Račkauskienė