Švenčiame Lietuvos gimtadienį

Vaikų patriotiškumą, meilę gimtajam kraštui priešmokyklinio ugdymo mokytojos ugdo pasitelkdamos žaidybines, vaikams artimas ir suprantamas veiklos formas.

   Norėdami paminėti šią svarbią datą ,,Ąžuoliuko‘‘ priešmokyklinukai su mokytojomis, nešini trijų vėliavos spalvų širdelėmis susirinko į papuoštą salę.

Ugdytiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką žinau apie Lietuvą“. Turimas žinias vaikai įtvirtino žiūrėdami skaidres ir filmukus apie Lietuvą. Daug gražių jausmų išliejo dainuodami dainas, deklamuodami poetų eiles apie gimtinės grožį.

   Tikimės, kad vaikų širdelėse pasėjome pirmuosius daigelius tautiškumui, meilę tėvynei, savo kalbai, nes vaikų lūpose dar ilgai skambėjo M. Mikutavičiaus dainos žodžiai ,,Aš tikrai myliu LIETUVĄ‘‘.