Žaidimai moko 1

Praėjusiais mokslo metais logopedė Jurga Lukauskienė sėkmingai vykdė respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinį projektą „Žaidimai moko“, kuriame dalyvavo visi 5-6 metų ugdytiniai, kuriems buvo teikiama logopedo pagalba. Pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui pristatė rezultatus kolegėms mokytojoms. Projekto tikslai, uždaviniai, prevencinė jo paskirtis, sistemingai pateikta medžiaga sudomino visas 5-6 metų vaikus ugdančias pedagoges. Nuo šių mokslo metų spalio mėnesio projektas sėkmingai startavo ,,Giliukų, ,,Smalsučių", ,,Žvirbliukų", ,,Aitvariukų" ir ,,Voveriukų" grupėse. Projekto priemones taip pat įgyvendina logopedė Jurga Lukauskienė bei specialioji pedagogė Aida Balsevičienė.

Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje. Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan. Norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai, reikia stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. 

Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d. – gegužės 1 d.​

Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai.​