Rugsėjo 2-osios rytą pabiro darželio kieme po karštos vasaros susirinkę vaikai. Ugdytinių  šventinė nuotaika liejosi šokant, dainuojant, žaidžiant ir siaučiant su Kodėlčiuku ir išsiilgtais draugais. 

Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”  tapo sveikatą stiprinančia ugdymo įstaiga Klaipėdos rajone.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė sveikino "Ąžuoliuko" bendruomenės narius ir įteikė "Sveika mokykla" vėliavą ir lentelę.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.