Kiekvienoje veikloje, ar tai būtų žaidimas, ar mokymasis, ar bendravimas su bendraamžiais ar tėvais – visur čia būtinas vaiko dėmesingumas ir gebėjimas susikaupti ties tuo, ką girdi. Priešingu atveju vaikui gali būti sunku ne tik įvykdyti paprastas tėvų ar mokytojų instrukcijas, bet ir dalyvauti žaidime ar bendroje veikloje su bendraamžiais. Ikimokyklinukų girdimasis dėmesys išlavintas palyginti silpnai, o vaikams, turintiems raidos sutrikimų, užduotys, susijusios su girdimuoju dėmesiu, dažnai būna ypatingai sunkios. Čia gali padėti žaidimai, nes taip mokytis visada smagiau.

Logopedė Jurga Lukauskienė ir meninio ugdymo mokytoja Daiva Paškauskienė pakvietė 4-6 metų ugdytinius į trumpalaikio kalbos sutrikimų prevencinio projekto ,,Pažaiskime garsais" veiklas vasario 20-21 dienomis. Kartu paminėjome ir Gimtosios kalbos dieną, kuri švenčiama vasario 21 d. Projketo tikslas – lavinti 4-6 metų ugdytinių girdimąjį dėmesį žaidžiant.    Logopedė supažindino vaikus su tinkama klausos organų higiena. Žaidė žaidimus, skirtus atpažinti gyvūnų ir paukščių balsus, aplinkos garsus. Daiva Paškauskienė mokė muzikinės ritmikos žaidžiant lietuvių liaudies ratelius ir panaudojant netradicinius muzikinius instrumentus. Smagią žaidimų pramogą mažieji užbaigė pedagogių organizuotose kūrybinėse dirbtuvėlėse, kuriose pasigamino tamburinus – muzikinius instrumentus, su kuriais žadėjo triukšmingai išvaryti žiemą iš kiemo per artėjančias Užgavėnes.

Logopedė Jurga Lukauskienė