2019 m. gegužės 7 dieną  lopšelio-darželio vaikų ansamblis ,,Giliukas", vadovaujamas muzikos mokytojos Daivos Paškauskienės, dalyvavo  Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje ,,Iš močiutės skrynios", kuris vyko Kretingos kultūros centre. Festivalio tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi lietuvių liaudies dainomis, ugdyti jaunosios kartos atlikėjų kūrybiškumą bei estetinį skonį. Mažieji dainorėliai atliko žemaičių krašto dainą ,,Juoni Juoni". Festivalio dalyvius nuotaikingai pasveikino ir sutiko bei renginį vedė močiutė su anūkėle.

019011013017