Projektas skirtas 3–10 metų vaikams. Gamtą vaikai pažįsta visais pojūčiais, stebėdami, tyrinėdami. Gėlių auginimas, priežiūra padeda suvokti daugelį gyvosios gamtos reiškinių, lavinamas pastabumas, mąstymas, skatinamas smalsumas, ugdomas atsakomybės jausmas. Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudarant palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie gėles, jų reikšmę gamtai, žmogui, puoselėti vaikų dvasines, kūrybines galias, kurti grožį savo aplinkoje, lavinti vaiko juslės (regėjimas, uoslė, lytėjimas), smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Projekto trukmė – 2017 m. balandžio–lapkričio mėn. 
Nuo pat pradžių   projekte dalyvauja ,,Voveriukų" grupė (auklėtojos Jurgita Šiaulienė ir Audronė Kekytė). Vaikučiai sodino, augino, prižiūrėjo gėles. Mažieji tyrinėjo gėlės sandarą, sėklas,susipažino su jų įvairove atlikdami lavinamąsias užduotis, rūpinosi savo darželio gėlynėliu. Auklėtojos surengė edukacinę išvyką į gėlių saloną ,,Pas Virginiją".  Parduotuvės savininkė papasakojo, iš kur atkeliauja gėlytės, kaip jas prižiūrėti, kad jos ilgiau mus džiugintų. Prižadėjo dalyvauti grupės kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Gėlytės".

,,Voveriukų" grupės auklėtoja Jurgita Šiaulienė