Gargždų lopšelio-darželio bendruomenė džiaugiasi jau penktus metus vykdomomis etninės kultūros projekto veiklomis pagal Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros programą.

Visą praėjusią savaitę įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvavo etninės kultūros savaitės renginiuose. Vyresnieji ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Dovilų etninės kultūros centre. Vaikai pasidarė įvairių įvairiausių paukščių, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

,,Voveriukų“ grupės bendruomenė (mokytojos Daiva Paškauskienė, Jurgita Šiaulienė) su etnogrupe ,,Dainužė“ skambiomis dainomis apie paukščius, linksmais žaidimais ir rateliais, pasakojimais, paukščių balsų pamėgdžiojimais pasveikino sugrįžusį pavasarį.

Ugdytinių padaryti ir dekoruoti paukščiai papuošė įstaigos vidaus ir lauko erdves.