Rugsėjo 29 d. tęsėsi etninės kultūros savaitės, skirtos tautinio kostiumo metams, edukacinės programos renginiai. Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" vaikų ir moterų ansamblis ,,Giliukas" (vadovė Daiva Paškauskienė) gausiai susirinkusiems svečiams parodė muzikinę-literatūrinę inscenizaciją ,,Babūneles jopele".
 Žemaitiškomis dainomis, rateliais ir pasakojimais  ansambliečiai prisiminė vasarą ir gerai nusiteikę pasitiko auksaspalvį rudenį. O Diedukas (Birutė Merliūnaitė) ir Bobutė (Kristina Juknaitė-Bartninkė) visus vaišino obuoliais ir linkėjo būti sveikiems, diktiems, raudonskruosčiams ir laimingiems.