Metodinis renginys

 

Balandžio 27 d. Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ vyko baigiamasis rajoninio projekto ,,Kalba pasako, koks esi“ renginys. Projektas, kuris buvo skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (vasario 21 d.) paminėti, vyko vasario-balandžio mėn. Organizatoriai ir iniciatoriai – Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“.

Pedagogai pastebi, kad jau darželyje vaikai, mėgdžiodami suaugusiuosius, vyresnius šeimos vaikus, televizijos žvaigždes, į kalbą įsileidžia visokių svetimybių – jie mažiausiai kontroliuoja savo kalbą. Kalbos klaidų įvairovė tikrai didelė. Pedagogo pareiga – kalbos kultūros mokyti savo pavyzdžiu, organizuojant tikslingą, žaismingą veiklą, įtraukiant ir vaikų šeimos narius.

Pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti projekto rezultatus susirinko gausus būrys projekto dalyvių bei svečių iš kitų ugdymo įstaigų, neabejingų kalbos kultūros puoselėjimui. Logopedė Jurga Lukauskienė pranešime pristatė Gargždų lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas“, ,,Saulutė“, ,,Gintarėlis“, ugdymo centro ,,Naminukas“, Vėžaičių lopšelio-darželio bei Dovilų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ projekto priemones, renginius ir veiklos akimirkas. Projekto dalyviai pasidžiaugė, kad pavyko atkreipti vaikų dėmesį į savo ir aplinkinių kalbos taisyklingumą ir perteikti suvokimą, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą. Ugdytiniai praturtino žodyną naujomis sąvokomis, lavėjo pažinimo, komunikavimo kompetencijos. Pedagogės ieškojo įvairių kūrybiškų ir alternatyvių būdų, supažindindamos su taisyklingais rūbų, avalynės, rengimosi veiksmų, maisto produktų ir gaminių, transporto priemonių ir pagrindinių jų dalių pavadinimais. Kartu tobulėjo pedagogų kompetencija, turtėjo jų individuali šneka.

Projektas suteikė progą aktyviau dalyvauti įstaigos veikloje ir ugdytinių tėveliams, kurie dalyvavo anketinėje apklausoje ,,Svetimybės ir žargonas  tėvų kalboje, jų įtaka vaikų kalbos kultūrai”. Renginyje aptarta, kokie nevartotini žodžiai dažniausiai pasitaiko tėvų kalboje. Projekto dalyvės pedagogės parengė net 15 įvairių lankstinukų su kalbos kultūros patarimais ir išdalijo juos ugdytinių tėvams. Tikimės, kad pasinaudoję patarimais, bendraudami su vaikais tėvai stengsis vengti svetimybių savo kalboje. Didelė dalis tėvelių, pasinaudodami pedagogių siūloma veikla, namuose kartu su vaikais gamino knygų skirtukus parodai ,,Knyga – gimtojo žodžio saugotoja“. Jų gausa, originali atlikimo technika sužavėjo ne vieną parodos lanktytoją.

Vaikai noriai dalyvavo projekto akcijoje ,,Išvalykime kalbą“. Logopedė Jurga Lukauskienė visas projektą vykdančias grupes aprūpino ,,Žodžių šiukšlinėmis“, kurios prisipildė ir dar pildysis netaisyklingais, nevartotinais vaikų, personalo ir tėvų žodžiais.

Antroje metodinio renginio dalyje dalyviai klausėsi Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto docentės Janinos Bukantienės paskaitos „Kalbos kultūros ugdymas ikimokykliniame amžiuje". Dėstytoja akcentavo, kad projekto vykdymo metu buvo atlikta didžiulio darbo pradžia, nes pasak jos, kalbą tobuliname visą gyvenimą. 

                                                                              Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ logopedė Jurga Lukauskienė