NAUJIENOS

Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė – 2020" rajoniniame etape dalyvavo du Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" meninio ugdymo mokytojos Daivos Paškauskienės paruošti ugdytiniai. Solistė Ieva Kubiliūtė (6 m.) konkursui paruošė Vilmos Švabauskienės ir Zenės Sadauskaitės ,,Daina bitei“, lietuvių liaudies dainą ,,Tarnavau pas poną“ ir Irenos Steišūnienės ,,Kur dainų namai“. Solistas Rolandas Asminavičius (5 m.) atliko Irenos Rastauskienės ir Zenės Sadauskaitės ,,Ožiukas ir ožkytė“, Jolantos Sabonienės ,,Kepa duonelė“ ir žemaičių dainą ,,Šokiniejė bėginiejė“. Abu solistai buvo įvertinti aukštais balais: Rolandas – 21, Ieva – 21,5. Mergaitė pakviesta dalyvauti zoniniame konkurso etape, kuris vyks sausio 17 d. Gargžduose. Didžiuojamės įstaigos ugdytinių pasiekimais ir linkime sėkmės zoniniame etape, kur varžysis aplinkinių rajonų vaikai ir moksleiviai.

Priešmokyklinio amžiaus grupės ,,Giliukai“ ugdytiniai su mokytoja Edita Girijotiene šurmuliavo Gargždų lopšelio-darželio ,,Naminukas“ adventiniame turguje ,,Mes gerė žemaite važioujem į šeškatorgį ėr na tik…“

Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas" jau seniai gyvuoja tradicija gražiai įprasminti Advento laikotarpį.

Adventiniuose vakarojimuose ugdytinių šeimos nariai buvo aktyvūs šventės dalyviai: įsikūnijo į pasakų personažus, minė mįsles, žaidė ratelius-žaidimus,  muzikavo įvairiais muzikos instrumentais, kartu dainavo lietuvių liaudies dainas.

Šiltą, šeimynišką šventinę nuotaiką kūrė vakaronėje dalyvaujantys vaikų seneliai. ,,Žvirbliukai“ grupės ugdytinės Emos močiutė minkė tešlą ir pasakojo apie duonelės kelią iki mūsų stalo. Kitų ugdytinių močiutės pradžiugino natūraliomis ir sveikomis vaišėmis.
 

received_2387106144885315 received_903132906755185

42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n

Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ jau trečius metus iš eilės dalyvauja Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamame respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko“. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Projekto uždaviniai:

1. Plėsti erdvės sąvokas.

2. Lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.

3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.

4. Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

2019–2020 m. m. projektą vykdo ,,Žirniukų“, ,,Gandriukų“, ,,Spinduliukų‘, ,,Žvirbliukų“ grupės ir logopedė Jurga Lukauskienė.

Gargždų l/d "Ąžuoliukas" rugsėjo mėn. 23-27 d. vyko ugdytinių šeimų rudens gėrybių paroda "Rudenėlio kraitė kieme". Įstaigos kieme eksponuojami darbeliai iš vaisių, daržovių, kaštonų, lapų džiugino akį savo spalvingumu, kūrybiškumu, išradingumu.

Rugsėjo 2-osios rytą pabiro darželio kieme po karštos vasaros susirinkę vaikai. Ugdytinių  šventinė nuotaika liejosi šokant, dainuojant, žaidžiant ir siaučiant su Kodėlčiuku ir išsiilgtais draugais. 

Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”  tapo sveikatą stiprinančia ugdymo įstaiga Klaipėdos rajone.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė sveikino "Ąžuoliuko" bendruomenės narius ir įteikė "Sveika mokykla" vėliavą ir lentelę.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

 

Visus visus lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" vaikus ir tėvelius

rugsėjo 2 d. kviečiame linksmai pradėti mokslo metus kartu su draugais.

Laukiame Jūsų darželio kieme 10.00 val.

Gegužės 24 d. lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ kieme šurmuliavo mažieji menininkai. Pedagogės, pasitelkusios meninės raiškos priemones, įvairias medžiagas, mažųjų džiaugsmui įstaigos kieme sukūrė erdves meninei vaikų improvizacijai. Ugdytiniai tapė ant baltos agro ir skaidrios polietileno plėvelės, spalvingai atnaujino senus batus, puošė darželio tvorą, ąžuolo kamieną ir kt. Nuspalvinti akmenėliai apsigyveno žolynėliuose. Ugdytiniai bendroje kūrybinėje veikloje patyrė daug gerų emocijų.

Gegužės 23 dieną ,,Ąžuoliuko“ ugdytiniai dalyvavo pasaulinėje akcijoje „Pamoka lauke“. Vaikai žaidė, stebėjo ir tyrinėjo aplinką įstaigos kieme ir Gargždų parke.