NAUJIENOS

2019 m. gegužės 7 dieną  lopšelio-darželio vaikų ansamblis ,,Giliukas", vadovaujamas muzikos mokytojos Daivos Paškauskienės, dalyvavo  Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivalyje ,,Iš močiutės skrynios", kuris vyko Kretingos kultūros centre. Festivalio tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi lietuvių liaudies dainomis, ugdyti jaunosios kartos atlikėjų kūrybiškumą bei estetinį skonį. Mažieji dainorėliai atliko žemaičių krašto dainą ,,Juoni Juoni". Festivalio dalyvius nuotaikingai pasveikino ir sutiko bei renginį vedė močiutė su anūkėle.

019011013017

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" bendruomenė tradiciškai šešioliktąjį kartą dalyvavo tarptautiniame vaikų meno projekte ,,VĖDUOKLĖ MAMAI 2019".

Projekto tikslas. Išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną Lietuvos, užsienio šalių vaikų ugdymo įstaigose.

Organizatorius – Kauno menų darželis „Etiudas“.

Vaikų sukurtos vėduoklės projekto metu dovanojamos mamoms, eksponuojamos gamtoje, kuriamos meninės kompozicijos.

Nuotraukose – mūsų ugdytinių vėduoklėmis papuoštas įstaigos kiemas.

Smagus bendradarbiavimas tarp įstaigų keičia vaikų požiūrį į neįgaliuosius. Įstaigos grupių: „Voveriukai”, „Spinduliukai”, „Žvirbliukai” ugdytiniai dalyvavo gražiame ir nuoširdžiame koncerte. Kartu su socialinių paslaugų lankytojais vaikai dainavo, šoko, grojo bei gavo dovanų.

 

Ryte po Šv. Velykų į grupes susirinkusius vaikus nustebino rastas Velykų bobutės laiškas. Šiltas pavasario oras visus išviliojo į kiemą, kur vaikai rideno iš namų atsineštus gražuolius margučius, piešė kreidelėmis, rungtyniavo margučių nešimo šaukštais varžybose, suposi ir žaidė.

Balandžio 18 d. Gargždų muzikos mokyklos salėje vyko Klaipėdos rajono ikimokyklinių  įstaigų ir mokyklų ugdytinių, skirto Žemaitijos metams, dainų konkursas-festivalis ,,Augino močiutė“. Renginyje dalyvavo Palangos ir Kretingos lopšelių-darželių ,,Ąžuoliukas" dainorėliai.

Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja Daiva Paškauskienė konkursui parengė dvi solistes. Solistė Liucija Blyksytė (5 m.) atliko lietuvių liaudies dainą, aranžuotą Reginos Bočkienės ,,Kati kati, katinėli“ ir Elenos Tolvaišienės, žodžiai Kazio Jakubėno ,,Aš mergytė kaip pupa“. Solistė Ieva Kubiliūtė atliko lietuvių liaudies dainą ,,Pamačiau kukutį“ ir Elenos Tolvaišienės ,,Tik tau“.

Konkursą-festivalį vedė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Andriušienė ir Vilma Puplesienė.

Šaškės – patrauklus stalo žaidimas – jau trečią kartą balandžio 16 d. subūrė vaikus į Gargždų lopšelį-darželį ,,Ąžuoliukas“ iš visų miesto ikimokyklinių įstaigų. Tradiciniu tapusiame renginyje dalyvavo  Palangos ir Kretingos lopšelių-darželių  ,,Ąžuoliukas“ komandos.  

Po nuotaikingo dalyvių pasveikinimo ir prisistatymo vyriausiasis varžybų teisėjas Zigmas Bitinas paaiškino varžybų tvarką, buvo ištraukti burtai, ir varžybų dalyviai pradėjo įnirtingą kovą dėl pajėgiausio šaškininko vardo. Varžybos vyko olimpine sistema, kur nugalėtojai kovojo dėl aukštesnių vietų, o pralaimėjusieji – dėl žemesnių, kol pagaliau prie pirmojo stalo susikovė du patys pajėgiausi žaidėjai. Sėkmė nusišypsojo lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ugdytiniui Edgarui Triušiui. Jis, iškovojęs pirmą vietą, tapo šaškių turnyro nugalėtoju. Antra ir trečia vietos atiteko Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytiniams. Antra vieta – Majui Stupak, trečia – Deimantui Stregauskui.

Renginio pabaigoje  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Angelė Račkauskienė turnyro dalyviams įteikė padėkos raštus bei atminimo dovanėles, dėkojo priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei Ilonai Sruogienei už žaidimo populiarinimą tarp priešmokyklinukų. Prizininkams medalius įteikė varžybų teisėjas Zigmas Bitinas. Varžybų nugalėtojas Edgaras Triušys iš projekto rėmėjo UAB „Redstena" direktoriaus Ovidijaus Jankausko rankų gavo jų įstaigos skirtą specialų prizą – kuprinę.

„Voveriukų” grupė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Šiaulienė) dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Verbos”, kurį pravedė ugdytinės Smiltės mamytė. Veikla vyko saulėtą šiltą dieną lopšelio-darželio kieme. Netradicinėje aplinkoje vaikai turėjo galimybę atskleisti kūrybinius gebėjimus.

Balandžio 5 d. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizavo konkursą ,,Saugiausia Klaipėdos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaiga  2019 m.“.  Konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime, formuoti teigiamą vaikų požiūrį į policiją ir stiprinti tarpusavio bendravimą, minint Saugaus eismo dieną. Konkurse dalyvavo ,,Ąžuoliuko“ priešmokyklinio amžiaus ugdytinių komanda, kurią konkursui parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Andriušienė. Dalyviai varžėsi sportinėse rungtyse ir atsakinėjo į klausimus eismo saugumo tema. Vertinimo komisija išrinko nugalėtojus. Mūsų įstaigos komanda laimėjo garbingą trečią vietą ir grįžo su puikiais asmeniniais prizais ir dovanomis.

Kovo 25 d. sulaukėme svečių – gausaus būrio Gargždų socialinių paslaugų centro lankytojų ir juos lydinčių darbuotojų. ,,Voveriukų“ grupės ugdytiniai (mokytojos Daiva Paškauskienė, Jurgita Šiaulienė) pristatė pavasario šauktuvių programą ,,Kiekvienas paukštelis savo giesmelę traukia“. Svečiai smagiai praleido laiką klausydamiesi pasakojimų, dainų, sukosi rateliuose, linksminosi žaisdami liaudies žaidimus.

Gargždų lopšelio-darželio bendruomenė džiaugiasi jau penktus metus vykdomomis etninės kultūros projekto veiklomis pagal Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros programą.

Visą praėjusią savaitę įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvavo etninės kultūros savaitės renginiuose. Vyresnieji ugdytiniai dalyvavo edukacinėse veiklose Dovilų etninės kultūros centre. Vaikai pasidarė įvairių įvairiausių paukščių, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, ratelius.

,,Voveriukų“ grupės bendruomenė (mokytojos Daiva Paškauskienė, Jurgita Šiaulienė) su etnogrupe ,,Dainužė“ skambiomis dainomis apie paukščius, linksmais žaidimais ir rateliais, pasakojimais, paukščių balsų pamėgdžiojimais pasveikino sugrįžusį pavasarį.

Ugdytinių padaryti ir dekoruoti paukščiai papuošė įstaigos vidaus ir lauko erdves.