Įstaigos pavadinimas: Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Mokyklos veiklos pradžia: 1966 m.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė: savivaldybės mokykla.

Savininkas: Klaipėdos rajono savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

Buveinė: Žemaitės g. 23, LT-96121 Gargždai

Grupė: neformaliojo švietimo mokykla.

Tipas: lopšelis-darželis.

Mokymo kalba: lietuvių.

Veiklos sritis: švietimas,  kodas 80.10.00.

Duomenys kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, kodas 191789542

Kontaktai:    Direktorė Rasa Jusčienė
                    Tel. (8 46)  47 18 84,el. paštas direktore@gargzduazuoliukas.lt
                    Sekretorius tel./faks.: (8 46) 367607, el. paštas  info@gargzduazuoliukas.lt
 

Įstaiga renovuota 2015 m., užtikrinanti vaiko poreikius atitinkančią aplinką grupėse ir lauke. Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ prioritetai skiriami vaikų sveikatos ugdymui, etninės kultūros integravimui ugdymo procese, ankstyvajai ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijai, projektinei veiklai.

Įstaigoje vykdomi projektai, programos, konkursai:

1. Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos projekte ,,Futboliukas”.

2. Nuo 2012 m. dalyvaujame programoje ,,Skaitantys vaikų darželiai”.

3. Nuo 2011 m. įstaiga dalyvauja ŠMM organizuojamuose aplinkos apžiūrose-konkursuose.

4. Nuo 2002 m. vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”, nuo 2017 m. – socialinio ugdymo programa ,,Laikas kartu”.

5. Nuo 2015  m. įstaiga tapo sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare.

6. Nuo 2010 m. lopšelis-darželis dalyvauja kalbos sutrikimų prevencijos projektuose. Nuo 2017 m. vykdomas respublikinis projektas ,,Žaidimai moko”.

7. Nuo 2012 m. vykdomas gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas.

8. Vykdomi tarptautiniai eTwinning projektai.

9. Įstaigoje suburtas vaikų ir pedagogių ansamblis ,,Giliukas”.

10. Nuo 2015 m. organizuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų rajoninis šaškių turnyras ,,Baltieji pradeda”.

11. Vyksta rajoninis vaikų dainų konkursas ,,Augino močiutė”.