Akmuo

Kiekviena Žemės vieta turi savo ypatingus mineralus ir uolienas, kurios gali pagelbėti vietos žmogui. Mūsų šalis – Lietuva – ypatinga gintaru ir puikiais lauko akmenimis, tūkstančius metų čia gulinčiais ir bylojančiais apie gyvą tautos atmintį. Mūsų protėviai gerbė Motiną Žemę, ją gaubiančias stichijas, gyveno dangaus ritmu, vertino tai, ką davė gamta.  Ypatingi lauko akmenys buvo pritaikomi sakraliems ar kitaip svarbiems statiniams, o paprastesni rasdavo pritaikymą buitiniame žmogaus gyvenime.

Šiandien Lietuvoje sutiksime daugybę didelių pavienių akmenų, kurie daugelyje Lietuvos vietų vadinami mokais. Visi jie apipinti padavimais ir legendomis, kai kurie laikomi šventais. Daug mažesnių akmenų turi vardus ir tvirtai guli upėse, ant piliakalnių ar kalvų. Aptiksime ir tokių, kurie mūsų akiai niekuo neypatingi.

Lauko akmenų skirstymas

Nuo seno lauko akmenys turėjo savo paskirtį ir skirstymą. Paprastai lauko akmenys yra skirstomi pagal dydį, formą, ypatingus ženklus ir spalvą:

  • Darbiniai akmenys neturi ypatingų rašmenų, spalvų ar formų arba yra nuskelti. Naudojami namų statybose sienoms, tvoroms, grindiniams.
  • Jėgos akmenimis buvo laikomi tamsūs akmenys su viena aštria puse, dažnai dar su kokiu nors simboliu ar kryžiumi. Juos naudodavo pamatams arba bent po vieną įdėdavo į sieną.
  • Ritualiniai akmenys yra įdomių formų, piešinių, gali būti su kryžiais ar kitais simboliais, žvaigždynais. Ritualiniais galima vadinti ir akmenis su duobutėmis. Jiems pastatyti paprastai kruopščiai parenkama vieta, kad galėtų atsiverti jų energija.
  • Akmenys su įduba senovėje buvo naudojami kaip ritualiniai.

Šaltinis:https://www.mineraluterapeutai.lt/mineralu-terapija/apie-lauko-akmenis/