Tėvelių dėmesiui! 2021 m. vasario 25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba nustatė, kad dienos atlyginimo dydis už ugdymo (si) sąlygas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams 2021 m. vasario–gegužės mėn. bus 0,75 Eur už vaiko lankytą dieną. Tarybos sprendimas