,,Dainų dainelė 2020″

Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė – 2020" rajoniniame etape dalyvavo du Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" meninio ugdymo mokytojos Daivos Paškauskienės paruošti ugdytiniai. Solistė Ieva Kubiliūtė (6 m.) konkursui paruošė Vilmos Švabauskienės ir Zenės Sadauskaitės ,,Daina bitei“, lietuvių liaudies dainą ,,Tarnavau pas poną“ ir Irenos Steišūnienės ,,Kur dainų namai“. Solistas Rolandas Asminavičius (5 m.) atliko Irenos Rastauskienės ir Zenės Sadauskaitės ,,Ožiukas ir ožkytė“, Jolantos Sabonienės ,,Kepa duonelė“ ir žemaičių dainą ,,Šokiniejė bėginiejė“. Abu solistai buvo įvertinti aukštais balais: Rolandas – 21, Ieva – 21,5. Mergaitė pakviesta dalyvauti zoniniame konkurso etape, kuris vyks sausio 17 d. Gargžduose. Didžiuojamės įstaigos ugdytinių pasiekimais ir linkime sėkmės zoniniame etape, kur varžysis aplinkinių rajonų vaikai ir moksleiviai.