MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

 

VADOVAUJANTIS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMU NR. T11-342 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

Atsiskaitymas internetu:
 
Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Įstaigos kodas: 191789542
Sąskaita: LT384010040200030091
AB DNB bankas, www.dnb.lt
Banko kodas: 40100
Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)