1. Administracijos darbuotojai: 
    1.1. Direktorius.       
    1.2. Direktoriaus pavaduotojai:   
        1.2.1. direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
        1.2.2. direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
    1.3. Vyriausiasis buhalteris:   
        1.3.1. kasininkas-sąskaitininkas;
        1.3.2. sekretorius.
  
2. Sveikatos priežiūros specialistai:
    2.1. sveikatos priežiūros specialistas.
 
3. Pedagoginis personalas:
    3.1. pagalbos specialistai:
        – meninio ugdymo mokytojas;          
        – logopedas;
        – psichologas;
        – specialusis pedagogas;
    3.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
    3.3.  priešmokyklinio ugdymo mokytojas.
 
4. Techninis personalas:   
    4.1. virėjas;
    4.2. mokytojo padėjėjas;
    4.3. mokytojo padėjėjas (vaikui, turinčiam didelių specialiųjų ugdymosi poreikių);
    4.4. pagalbinis darbininkas;
    4.5. einamo remonto darbininkas;
    4.6. kiemsargis;
    4.7. skalbėjas.