ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 

Įstaigai vadovauja direktorė Elena Ačienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 40 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Angelė Račkauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 39 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Danutė Jonikienė
Išsilavinimas – aukštesnysis
Darbo stažas – 20 m.

 

Vyresnioji buhalterė – Rima Rusteikienė
Išsilavinimas – aukštesnysis
Darbo stažas – 34 m.

 

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jurgita Šiaulienė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

2.

Audronė Kekytė

Aukštasis, ŠPI

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

3.

Edita Jančauskienė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

4.

Lina Makarovienė

Aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

5.

Dalija Zopelienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

6.

Roberta Vendelienė

Aukštesnysis, Marijampolės pedagoginė mokykla

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

7.

Audronė Šunokienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

8.

Kristina Juknaitė-Bartninkė

Aukštasis, VPU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

9.

Rasa Šukienė

Aukštesnysis,

O. Sukackienės Kapsuko pedagoginė mokykla

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

10.

Kristina Barienė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11.

Aldona Grigalskienė

Aukštasis, ŠPI

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

12.

Reda Trofimenko

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

13.

Rasa Andriušienė

Aukštasis, KU

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

14.

Rasa Lenkauskienė

Aukštasis, ŠPI

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

15.

Gintarė Gagilaitė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Ilona Sruogienė

Aukštasis, KU

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

17.

Alma Spingienė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

18.

Vilma Puplesienė

Aukštasis, KU

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

19.

Daiva Paškauskienė

Aukštasis, ŠPI

 meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

20.

Birutė Merliūnaitė

Aukštasis,

Klaipėdos universitetas

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

21.

Jurga Lukauskienė

Aukštasis, ŠU

logopedė

Logopedė metodininkė

22.

Edita Girijotienė

Aukštasis, ŠPI

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja metodininkė

23.

Dovilė Kniukštienė Aukštasis, Klaipėdos kolegija

specialioji pedagogė