Įstaiga moderni, taikanti veikloje pažangias technologijas, užtikrinanti vaiko poreikius atitinkančią aplinką grupėse ir lauke. Lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“ prioritetai skiriami vaikų sveikatos ugdymui, etninės kultūros integravimui ugdymo procese, ankstyvajai ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijai, projektinei veiklai.

Įstaigoje vykdomi projektai, programos, konkursai:

1. Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos projekte ,,Futboliukas".

2. Nuo 2012 m. dalyvaujame programoje ,,Skaitantys vaikų darželiai".

3. Nuo 2011 m. įstaiga dalyvauja ŠMM organizuojamuose aplinkos apžiūrose-konkursuose.

4. Nuo 2002 m. vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai", nuo 2017 m. – socialinio ugdymo programa ,,Laikas kartu".

5. Nuo 2003 m. įstaiga yra ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai".

6. Nuo 2010 m. lopšelis-darželis dalyvauja tarptautiniuose kalbos sutrikimų prevencijos projektuose. 2017 m. vykdomas respublikinis projektas ,,Žaidimai moko".

7. Nuo 2012 m. vykdomas gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektas.

8. Vykdomi tarptautiniai eTwinning projektai.

9. Įstaigoje suburtas vaikų ir pedagogių ansamblis ,,Giliukas".

10. Nuo 2015 m. organizuojamas priešmokyklinio amžiaus vaikų rajoninis šaškių turnyras ,,Baltieji pradeda".

11. Vyksta rajoninis vaikų dainų konkursas ,,Augino močiutė".