Šį kartą įvertinimas ir kokybės ženkleliai už kūrybišką projekto ,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo" įgyvendinimą atiteko auklėtojai Jurgitai Šiaulienei ir  ,,Voveriukų"  grupės vaikams, dalyvavusiems nacionaliniame projekte ,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo".


eTwinning_Kokybes-zenklas_200x200pxIMG_20171118_092701
 

                                             IMG_20171118_093424

Lapkričio 8 d. lopšelio-darželio kieme vyko sportinė pramoga ,,Išdykęs rudenėlis". Šis ruduo nelepina gražiais orais, tad atsitraukę lietūs ir graži diena už lango kvietė linksmintis gryname ore. Nuotaikingą pramogą vaikams suorganizavo Giliukas (auklėtoja Gintarė Gagilaitė). Jis pakvietė pasportuoti, pašokti, spalvinti kreidelėmis giliukus ant asfalto. O smagiausia ir netikėčiausia užduotis buvo ,,rudenėlio konservavimas". Po Giliuko duoto starto vaikai skubėjo rinkti dar likusių rudeninės gamtos dovanų – spalvotų lapų, gilių, kaštonų, kol jie nepasislėpė po sniego antklode. Surinktos gėrybės buvo sudėtos į puošnius stiklainius, auklėtojos juos užrišo ir padovanojo Giliukui. Įspūdinga parodėlė maloniai nustebino vakare atskubančius vaikučių parsivesti tėvelius.

 

Spalio 23–26 dienomis ,,Ąžuoliuko" bendruomenė tradiciškai, linksmai ir kūrybiškai paminėjo įstaigos gimtadienį.

Spalio 23 d. ugdytiniai stebėjo ir dalyvavo spektaklyje-žaidime vaikams ,,Kaip klounas laimės ieškojo". Klounas Lulu linksmino mažuosius, demonstravo triukus, fokusus ir kūrė šventinę nuotaiką.

Spalio 24 d. įstaigos fojė pasipuošė ugdytinių kolektyvinių darbų paroda ,,Rudens puokštė darželiui".

Spalio 26 d. ,,Giliuko" ansamblis sveikino darbuotojus ir ugdytinius su programa ,,Babūneles jopele".

Po nuotaikingo koncerto vaikai skubėjo į kiemą, nešini rudens gėrybėmis. Gausybė kaštonų, obuolių, įvairių daržovių sugulė, suriedėjo į gražią kompoziciją ,,Spalvinga rudens pintinė". Tai dar viena dovana darželiui, džiuginanti ir gatvės praeivių akis. O kai pintinė jau pilna, galima pasidžiaugti ir kitomis rudens pramogomis. Kartais reikia tiek nedaug – auksinių lapų krūvos, karučio, smagu lapus pavaikyti ir su kiemsargio šluota…

 

Spalio 25 d. Ketvergių pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai" I etapas. Konkurse sėkmingai pasirodė ir mūsų įstaigos priešmokyklinės ,,Smalsučių" grupės komanda. Ugdytinius konkursui paruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ilona Sruogienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sigita Juškevičienė.

Nuo šių mokslo metų spalio mėnesio Gargždų lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas" įsibėgėjo respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Projektą vykdo logopedė Jurga Lukauskienė su 5-6 metų ugdytiniais, turinčiais kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto trukmė – nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

1. Lavinti erdvės ir regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.

2. Plėsti erdvės sąvokas.

3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.

4. Skatinti ikimokyklinių įstaigų specialiuosius pedagogus ir logopedus įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Projekto aktualumas.

Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam  rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiosiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į logopedo ir specialiojo pedagogo užsiėmimus ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

 

 

 

Džiugi naujiena visai lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" bendruomenei! ,,Aitvariukų" grupės auklėtojos Almos Kontrimaitės puiki veikla eTwinning projekte ,,Pasaka maiše" buvo įvertinta ir apdovanota Europos Kokybės ženkleliu. Tai reiškia, kad pedagogės, jos ugdytinių ir mūsų lošelio-darželio veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje. Projektas bus eksponuojamas specialiame Europos portalo puslapyje adresu www.etwinning.net.

 


2017 m. spalio 12 d. ,,Voveriukų" grupės vaikučiai ir auklėtojos (Jurgita Šiaulienė ir Audronė Kekytė) pakvietė mamytes, tėvelius, sesutes bei gėlių parduotuvės darbuotojas į kūrybines dirbtuvėles ,,Gėlytės". Visi kartu gaminome iš popieriaus, plastiko, saldainių … Ypač vaikams patiko saldainiai-gėlytės, kurias pagaminti padėjo tetos iš parduotuvės. Pasigaminę gėlytes, vaišinomės žolelių arbata, sausainiais, aptarėme vykdomą projektą ,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo".


Projektas skirtas 3–10 metų vaikams. Gamtą vaikai pažįsta visais pojūčiais, stebėdami, tyrinėdami. Gėlių auginimas, priežiūra padeda suvokti daugelį gyvosios gamtos reiškinių, lavinamas pastabumas, mąstymas, skatinamas smalsumas, ugdomas atsakomybės jausmas. Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudarant palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie gėles, jų reikšmę gamtai, žmogui, puoselėti vaikų dvasines, kūrybines galias, kurti grožį savo aplinkoje, lavinti vaiko juslės (regėjimas, uoslė, lytėjimas), smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Projekto trukmė – 2017 m. balandžio–lapkričio mėn. 
Nuo pat pradžių   projekte dalyvauja ,,Voveriukų" grupė (auklėtojos Jurgita Šiaulienė ir Audronė Kekytė). Vaikučiai sodino, augino, prižiūrėjo gėles. Mažieji tyrinėjo gėlės sandarą, sėklas,susipažino su jų įvairove atlikdami lavinamąsias užduotis, rūpinosi savo darželio gėlynėliu. Auklėtojos surengė edukacinę išvyką į gėlių saloną ,,Pas Virginiją".  Parduotuvės savininkė papasakojo, iš kur atkeliauja gėlytės, kaip jas prižiūrėti, kad jos ilgiau mus džiugintų. Prižadėjo dalyvauti grupės kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Gėlytės".

,,Voveriukų" grupės auklėtoja Jurgita Šiaulienė

Rugsėjo 29 d. tęsėsi etninės kultūros savaitės, skirtos tautinio kostiumo metams, edukacinės programos renginiai. Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" vaikų ir moterų ansamblis ,,Giliukas" (vadovė Daiva Paškauskienė) gausiai susirinkusiems svečiams parodė muzikinę-literatūrinę inscenizaciją ,,Babūneles jopele".
 Žemaitiškomis dainomis, rateliais ir pasakojimais  ansambliečiai prisiminė vasarą ir gerai nusiteikę pasitiko auksaspalvį rudenį. O Diedukas (Birutė Merliūnaitė) ir Bobutė (Kristina Juknaitė-Bartninkė) visus vaišino obuoliais ir linkėjo būti sveikiems, diktiems, raudonskruosčiams ir laimingiems.

Minint Europos masinio futbolo savaitę, kuri švenčiama rugsėjo 23–30 dienomis, Gargžduose vyko kamuolio smūgiavimo į tolį ir kamuolio varymo į kalną rungtys. Šventėje dalyvavo ir Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" priešmokyklinės grupės. Vaikai rungėsi grupėse žaisdami 5 prieš 5. Įgiję varžybų patirties, 120 vaikų būrys iš įvairių ikimokyklinių įstaigų metė iššūkį auklėtojų komandai. Visi šventėje dalyvavę vaikai buvo apdovanoti LFF įsteigtais prizais, o auklėtojos – Všį ,,Gargždų futbolas" ir UEFA skirtais prizais.