herojus310ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 

Įstaigai vadovauja direktorė Elena Ačienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 37 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Angelė Račkauskienė
Išsilavinimas – aukštasis
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė
Darbo stažas – 37 m.

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Danutė Jonikienė
Išsilavinimas – aukštesnysis
Darbo stažas – 15 m.

 

Vyresnioji buhalterė – Rima Rusteikienė
Išsilavinimas – aukštesnysis
Darbo stažas – 34 m.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Sigita Juškevičienė
Išsilavinimas – aukštasis
Darbo stažas – 15 m.

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės

Kvalifikacinė kategorija

1.

Jurgita Šiaulienė

Aukštasis, KU

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

2.

Audronė Kekytė

Aukštasis, ŠPI

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

3.

Edita Jančauskienė

Aukštasis, KU

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

4.

Lina Makarovienė

Aukštesnysis, Vilniaus pedagoginė mokykla

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

5.

Dalija Zopelienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

6.

Roberta Vendelienė

Aukštesnysis, Marijampolės pedagoginė mokykla

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

7.

Audronė Šunokienė

Aukštesnysis, Klaipėdos pedagoginė mokykla

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

8.

Kristina Juknaitė-Bartninkė

Aukštasis, VPU

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

9.

Rasa Šukienė

Aukštesnysis,

O. Sukackienės Kapsuko pedagoginė mokykla

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

10.

Kristina Barienė

Aukštasis, KU

auklėtoja

-

11.

Aldona Grigalskienė

Aukštasis, ŠPI

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

12.

Reda Trofimenko

Aukštasis, KU

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

13.

Rasa Andriušienė

Aukštasis, KU

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

14.

Emilija Žemgulienė

Aukštasis, ŠPI

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

15.

Gintarė Gagilaitė

Aukštasis, KU

auklėtoja

-

16.

Ilona Sruogienė

Aukštasis, KU

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

17.

Alma Kontrimaitė

Aukštasis, KU

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

18.

Vilma Puplesienė

Aukštasis, KU

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė

19.

Daiva Paškauskienė

Aukštasis, ŠPI

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

20.

Birutė Merliūnaitė

Aukštasis,

Klaipėdos universitetas

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

21.

Jurga Lukauskienė

Aukštasis, ŠU

logopedė

Logopedė metodininkė

22.

Edita Girijotienė

Aukštasis, ŠPI

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja metodininkė

23.

Rasa Lenkauskienė

Aukštasis, ŠPI

auklėtoja

Vyresnioji mokytoja