NAUJIENOS


2017 m. spalio 12 d. ,,Voveriukų" grupės vaikučiai ir auklėtojos (Jurgita Šiaulienė ir Audronė Kekytė) pakvietė mamytes, tėvelius, sesutes bei gėlių parduotuvės darbuotojas į kūrybines dirbtuvėles ,,Gėlytės". Visi kartu gaminome iš popieriaus, plastiko, saldainių … Ypač vaikams patiko saldainiai-gėlytės, kurias pagaminti padėjo tetos iš parduotuvės. Pasigaminę gėlytes, vaišinomės žolelių arbata, sausainiais, aptarėme vykdomą projektą ,,Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo".


Projektas skirtas 3–10 metų vaikams. Gamtą vaikai pažįsta visais pojūčiais, stebėdami, tyrinėdami. Gėlių auginimas, priežiūra padeda suvokti daugelį gyvosios gamtos reiškinių, lavinamas pastabumas, mąstymas, skatinamas smalsumas, ugdomas atsakomybės jausmas. Šiuo projektu siekiama ugdyti vaikų ekologinio sąmoningumo pradmenis, sudarant palankias sąlygas įgyti naujų žinių apie gėles, jų reikšmę gamtai, žmogui, puoselėti vaikų dvasines, kūrybines galias, kurti grožį savo aplinkoje, lavinti vaiko juslės (regėjimas, uoslė, lytėjimas), smulkiąją motoriką, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Projekto trukmė – 2017 m. balandžio–lapkričio mėn. 
Nuo pat pradžių   projekte dalyvauja ,,Voveriukų" grupė (auklėtojos Jurgita Šiaulienė ir Audronė Kekytė). Vaikučiai sodino, augino, prižiūrėjo gėles. Mažieji tyrinėjo gėlės sandarą, sėklas,susipažino su jų įvairove atlikdami lavinamąsias užduotis, rūpinosi savo darželio gėlynėliu. Auklėtojos surengė edukacinę išvyką į gėlių saloną ,,Pas Virginiją".  Parduotuvės savininkė papasakojo, iš kur atkeliauja gėlytės, kaip jas prižiūrėti, kad jos ilgiau mus džiugintų. Prižadėjo dalyvauti grupės kūrybinėse dirbtuvėlėse ,,Gėlytės".

,,Voveriukų" grupės auklėtoja Jurgita Šiaulienė

Rugsėjo 29 d. tęsėsi etninės kultūros savaitės, skirtos tautinio kostiumo metams, edukacinės programos renginiai. Jono Lankučio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" vaikų ir moterų ansamblis ,,Giliukas" (vadovė Daiva Paškauskienė) gausiai susirinkusiems svečiams parodė muzikinę-literatūrinę inscenizaciją ,,Babūneles jopele".
 Žemaitiškomis dainomis, rateliais ir pasakojimais  ansambliečiai prisiminė vasarą ir gerai nusiteikę pasitiko auksaspalvį rudenį. O Diedukas (Birutė Merliūnaitė) ir Bobutė (Kristina Juknaitė-Bartninkė) visus vaišino obuoliais ir linkėjo būti sveikiems, diktiems, raudonskruosčiams ir laimingiems.

Minint Europos masinio futbolo savaitę, kuri švenčiama rugsėjo 23–30 dienomis, Gargžduose vyko kamuolio smūgiavimo į tolį ir kamuolio varymo į kalną rungtys. Šventėje dalyvavo ir Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" priešmokyklinės grupės. Vaikai rungėsi grupėse žaisdami 5 prieš 5. Įgiję varžybų patirties, 120 vaikų būrys iš įvairių ikimokyklinių įstaigų metė iššūkį auklėtojų komandai. Visi šventėje dalyvavę vaikai buvo apdovanoti LFF įsteigtais prizais, o auklėtojos – Všį ,,Gargždų futbolas" ir UEFA skirtais prizais.

Rugsėjo 19 d. Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" ansamblis ,,Giliukas" vyko į Veiviržėnų amatų centrą, kur dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse ,,Lietuvių tautiniai drabužiai. Aprenk lėlę". Ugdytiniai ir pedagogės buvo supažindinti su senąja audimo technika bei istorija. Po to visi kartu gamino lėles nenaudodami adatos ir jas puošė žemaitičių kraštui būdingais audiniais.

2017-08-24 Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" pedagogėms Almai Kontrimaitei ir Daivai Paškauskienei už ,,eTwinning " projektų ,,Pasaka maiše" (Alma Kontrimaitė) ir ,,Obuolys" (Daiva Paškauskienė) kūrybišką ir kokybišką įgyvendinimą buvo įteikti ,,eTwinning" kokybės ženkleliai ir pažymėjimai.
 
 

Rugsėjo 18 d. priešmokyklinės ,,Giliukų" grupės komanda dalyvavo etninės kultūros savaitės, skirtos tautinio kostiumo metams, renginyje. Gargždų viešosios Jono Lankučio bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko edukacinis protų mūšis šeimoms ,,Tautinis kostiumas – praties mada". Mūsų priešmokyklinukai buvo jauniausi dalyviai iš visų šešių komandų, tačiau tai nesutrukdė tapti protų mūšio nugalėtojais. Pergale džiaugėsi komandos nariai Jokūbas Černeckis, Joana Ketleriūtė, Agnetė Jocytė, Agota Alčauskaitė ir jos mama Agnė Alčauskienė bei auklėtoja Edita Girijotienė.

Gargždų lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas"  iki 2017-09-18 pratęsia konkurso eiti ikimokyklinio ugdymo pedagogo pareigas terminą, neatsiradus kandidatams į šią darbo vietą.
 

Šiandien rugsėjis šypsos vaiko akimis.

Toks mielas plaka mūsų širdimis.

Jį puošia tarsi paukščiai lapai geltoni.

Su juo kasmet tu, vasarėle, išeini.

 

Kviečiame visus į Rugsėjo 1-osios šventę, kuri įvyks

8.45 val. lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ kieme.

 Smagiai pradėti naujus mokslo metus pakvies vaikų švenčių organizavimo komanda

,,Linksmas lagaminas“!

 

GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ SKELBIA KONKURSĄ EITI  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO PAREIGAS

 

  1. Darbo krūvis – 1 etatas;
  2. Darbo sutartis – neterminuota;
  3. Darbo pobūdis:

• Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgti į individualius vaikų

ugdymosi poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus.

• Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.

• Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derinti šeimos ir įstaigos interesus, didinti vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes.

• Dalyvauti bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, rengiant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, vykdant auditą ir kt.

• Laikytis įstaigos darbo taisyklių, elgesio ir etikos normų, laiku pildyti dokumentaciją.

  1. Kvalifikaciniai reikalavimai:

• Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija.

• Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

•  Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

• Išmanyti lopšelio-darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą.

• Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas, projektus.

  1. Pretendentas privalo pateikti:

•  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

                • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

• Gyvenimo aprašymą.

  1. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.
  2. Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo datos (2017-08-17), lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas““, Žemaitės g. 23, Gargždai.

Informacija teikiama: tel. 865 02 47 37, el. p. azuoliukas.vad@gmail.com

 

Apie atrankos datą informuosime asmeniškai.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Elena Ačienė